Нови курсове
 
Начало:. 24 Октомври 2015 г.
събота и неделя от 17:00 до 19:00 ч.
 
Цена:. 140 лв.
 
Начало:. 7 Ноември 2015 г. 
събота и неделя от 15:30 до 17:30 ч.
 
Цена:. 120 лв.
Кулинарен курс за начинаещи ...
Начало:. 17 Октомври 2015 г.
събота и неделя от 11:30 до 13:30 ч.

Цена:. 220 лв.